Disclaimer

Download de Disclaimer in .pdf

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op de website (www.meesterincasso.com) van Mr. Incasso. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig door te lezen. Door deze website te benaderen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt op risico van de gebruiker.

Mr. Incasso spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content, waarnaar wordt verwezen en waarin Mr. Incasso als portal fungeert, volledig en juist is. Daarentegen kan Mr. Incasso niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Mr. Incasso aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze website of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.
Mr. Incasso behoudt zich het recht voor deze website op elk door haar gewenst moment te (laten) wijzigen of beëindigen, ook zonder voorafgaande melding hiervan. Mr. Incasso is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging of beëindiging.

Het is niet toegestaan deze website zodanig te gebruiken dat:

  • het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen;
  • het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen;
  • de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten;
  • gebruik leidt tot inbreuk op intellectuele rechten of in strijd is met wet- en regelgeving.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Mr. Incasso aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit de verplichtingen van de breedbandleverancier.

Mr. Incasso aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid:

  • vanwege een belemmerende toegang tot de diensten van Mr. Incasso;
  • en garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Mr. Incasso;
  • voor eventuele virussen op de site of de server van Mr. Incasso die de informatie toegankelijk maakt;
  • voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u e-mailen naar: info@meesterincasso.com.

Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Mr. Incasso worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Uw naam *

Uw email *

Uw telefoonnummmer *

Onderwerp *

Voeg een bestand toe

Uw bericht *