Incassotraject

De meesterlijke weg

Het incassotraject vangt aan met de ‘meesterlijke weg’. In deze fase van het traject schrijven wij uw debiteur op klantvriendelijke wijze aan, waarbij de openstaande vordering in herinnering wordt geroepen. Het voordeel van een dergelijke aanpak is dat wij uw debiteur aanschrijven op ons briefpapier, waarmee u aan uw debiteur een duidelijk signaal afgeeft dat u na het uitblijven van betaling de vordering op andere wijze zult incasseren. Daarnaast heeft onze aanpak tot voordeel dat uw relatie met uw debiteur geen gevaar loopt. De debiteur ziet zich in veel gevallen genoodzaakt over de brug te komen en zal de vordering voldoen.

Aanmaning

Indien betaling ondanks de aanpak via de ‘meesterlijke weg’ uitblijft zal Mr. Incasso uw debiteur aanmanen om tot tijdige betaling over te gaan. De debiteur zal opnieuw een redelijke termijn worden gegund om de openstaande vordering te voldoen. De vordering is daarbij verhoogd met de eerder aan uw debiteur aangezegde incassokosten en (wettelijke) rente.

Sommatie

Als betaling na aanmaning uitblijft wordt de debiteur een laatste mogelijkheid geboden de factuur zonder verdere (incasso)kosten te voldoen. Door te kiezen voor aanmaning en sommatie wordt de debiteur een termijn van gemiddeld vier weken gegund om de vordering te betalen. Deze termijnen worden ook door de rechtspraak als redelijk beschouwd en hiermee verhoogt u de kans op volledige betaling van het openstaande bedrag. 

Gerechtelijke incasso

Indien de debiteur in gebreke blijft met betaling van de vordering kunt u ervoor kiezen om een procedure te starten en betaling via de rechter af te dwingen. De procedure vangt aan met een dagvaarding die aan de debiteur betekend wordt en waarin hij wordt opgeroepen al dan niet bij gemachtigde ter zitting te verschijnen. U kunt ervoor kiezen om tijdens de procedure bijgestaan te worden door één van onze juristen. In dat geval verzorgen wij het opstellen, uitbrengen, betekenen en indienen van de dagvaarding, alsmede zullen wij u de gehele procedure bijstaan. Indien u gebruik wenst te maken van deze dienst zullen wij een uurtarief in rekening brengen, welke u terug kunt vinden in onze tarievenlijst.

Daarnaast is het belangrijk voor u om te weten dat aan een gerechtelijke procedure een aantal vaste kosten verbonden zijn zoals, kosten voor betekening van de dagvaarding en het griffierecht. Voornoemde kosten zullen door Mr. Incasso zoveel mogelijk op de debiteur worden verhaald, maar dienen door u vooraf aan Mr. Incasso te worden voldaan.

 

Uw naam *

Uw email *

Uw telefoonnummmer *

Onderwerp *

Voeg een bestand toe

Uw bericht *