Arbeidsrecht

Ga naar ‘Loonvorderingen’
Ga naar ‘Arbeidsvoorwaarden’
Ga naar ‘Beëindiging van de arbeidsovereenkomst’

In sommige gevallen is het noodzakelijk om de hulp van een jurist met de specialisatie arbeidsrecht in te schakelen bij problemen op/rondom uw werk of onderneming. Of het nu gaat om de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, arbeidsomstandigheden, de relatie met uw werkgever of bijvoorbeeld een re-integratie-traject, de juristen van Mr. Incasso voor u klaar! Niet alleen werknemers zijn op het gebied van het arbeidsrecht bij Mr. Incasso aan het juiste adres, ook werkgevers kunnen op dit rechtsgebied gebruik maken van dienstverlening van Mr. Incasso. U kunt hierbij denken aan het opstellen van een arbeids- of beeïndigingsovereenkomst, het doorvoeren van reorganisaties of outsourcing, beantwoording van vragen op het gebied van arbeidsconflicten, reïntegratieverplichtingen, en ontslag.

Loonvorderingen

Het kan voorkomen dat uw werkgever uw loon niet of niet tijdig betaalt. Dit is uiteraard erg vervelend, want u rekent op de tijdige uitbetaling van uw salaris, vakantiegeld of overuren. Wanneer een werkgever niet betaalt, is het raadzaam om één van de juristen van Mr. Incasso in te schakelen om zo alsnog betaling te krijgen van de u toekomende gelden. Mr. Incasso helpt u in dat geval bij de correspondentie met uw werkgever en zo nodig bij het opstarten van een gerechtelijke procedure.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn over het algemeen afspraken tussen werknemer en werkgever of onderdeel van een CAO. Dergelijke afspraken zijn in de meeste gevallen bindend. Heeft u een vraag of probleem met betrekking tot één of meer arbeidsvoorwaarden, leg dan uw vraag voor aan de juristen van Mr. Incasso via 070-2132988 of via het contactformulier.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Wanneer uw werkgever het voornemen heeft of daadwerkelijke besloten heeft om tot beëindiging van uw arbeidsovereenkomst over te gaan, wilt u uiteraard graag weten wat uw rechten en plichten zijn. Heeft u bijvoorbeeld recht op een ontslagvergoeding of wat gebeurt er met het concurrentiebeding of kan ik verplicht worden tot terugbetaling van scholings-/opleidingskosten?

Mr. Incasso kan u voorzien van betrouwbare en actuele informatie, zodat u goed voorbereid kunt plaatsnemen aan de onderhandelingstafel. Mr. Incasso begrijpt dat de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst een emotioneel, complex en ingrijpend proces voor u kan zijn. Daarom biedt Mr. Incasso u ook de mogelijkheid om u door Mr. Incasso te laten vertegenwoordigen bij de onderhandelingen over de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst.

Wanneer u als werkgever voornemens bent om één of meer van uw werknemers te ontslaan of als u een reorganisatie wilt doorvoeren, komt daar veel bij kijken. Mr Incasso begrijpt dat u hierbij de nodige begeleiding kunt gebruiken. Mr. Incasso biedt u daarom de mogelijkheid om samen met één van onze juristen de procesgang te doorlopen en samen het door u gewenste resultaat te bereiken.

Voor meer informatie over de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst of ontslag(en) van uw werknemer(s) kunt u contact met Mr. Incasso opnemen via 070-2132988 of via het contactformulier.