Letselschade particulier

Ga naar "Overlijdensschade"

Ga naar "Kosten"

Wat is letselschade?

Letselschade omvat alle fysieke en mentale schade die een persoon als gevolg van het (onrechtmatig) handelen van een ander lijdt. Hierbij kunt u denken aan een whiplash, botbreuken, littekens, schaafwonden, afgerukte vingers, bekkenfractuur, brandwonden, gebitsletsels, oogletsel, zenuwletsel, maar ook aan angststoornissen, depressies, contactstoornissen, posttraumatische stressstoornis (PTSS), shockschade. In beginsel komt alle lichamelijke of geestelijke schade als gevolg van het ongeval in de vorm van zogenaamd smartengeld voor vergoeding in aanmerking. Naast smartengeld kunnen ook de daarmee samenhangende kosten, zoals kosten van een medische behandeling en revalidatiekosten op de aansprakelijke wederpartij worden verhaald.

Het bekende spreekwoord luidt niet voor niets dat ‘een ongeluk soms in een klein hoekje kan zitten’. Letselschades kunnen voortvloeien uit diverse situaties, waaronder verkeers- en bedrijfsongevallen, medische (kunst)fouten, gebrekkige producten of opstallen, beroepsziekten en misdrijven.

De afwikkeling van een (letsel)schadezaak zal in de meeste gevallen een langdurig en ingewikkeld getouwtrek zijn over uiteenlopende aspecten. Om deze ‘juridische loopgraven oorlog’ het hoofd te kunnen bieden, is het daarom raadzaam om u door een ervaren en deskundige partij als Mr. Incasso te laten bijstaan bij de afwikkeling van uw letselschadezaak. Mr. Incasso zal u in dat geval stap voor stap voorzien van de juiste begeleiding en zorgdragen voor de vaststelling van de aansprakelijkheid van de veroorzaker van de letselschade en een financiële compensatie van u overnemen en uw belangen behartigen door in onderhandeling te treden met de veroorzaker daarvan en/of zijn of haar verzekeraar.

 

Overlijdensschade

Bij verkeers- of bedrijfsongevallen kan in bepaalde gevallen het handelen van een partij dusdanig zijn, dat de dood erop volgt. Ook kan het zijn dat uw dierbare(n) is (zijn) komen te overlijden als gevolg van een beroepsziekte. De ervaring leert dat het verhalen van schade als het gevolg van het overlijden in de meeste gevallen een zeer emotioneel belastend proces kan vormen voor nabestaanden. Ook in die situaties kan Mr. Incasso uw juridische steun en toeverlaat zijn. Mr. Incasso kan u in deze toch al moeilijke periode ontzorgen door de problematiek voor het verhalen van de kosten van de uitvaart of het verlies van levensonderhoud op zich te nemen.

 

Kosten

De eerste beoordeling van de haalbaarheid van uw letselschadezaak door Mr. Incasso is uiteraard kosteloos. Bij het eerste consult geven wij u graag kosteloos juridisch advies over de haalbaarheid van de zaak en de mogelijkheden van genoegdoening. Voorts is ook de daadwerkelijke behandeling van uw letselschadezaak of overlijdensschade zaak in beginsel kosteloos. In de Nederlandse wet is vastgelegd dat de kosten van Mr. Incasso direct bij de verzekeraar van de wederpartij in rekening kunnen worden gebracht.

Mocht tijdens de behandeling van uw letselschadezaak onverhoopt blijken dat onze kosten niet vergoed worden door de verzekeraar van de wederpartij, dan zullen wij met u in gesprek gaan over de vervolgstappen en mogelijkheden. De reeds verrichte werkzaamheden zullen niet aan u worden gefactureerd. Mocht Mr. Incasso op welk punt in de procedure ook het onverhoopt niet eens worden met de verzekeraar van de aansprakelijke persoon en er een gerechtelijke procedure gestart moet worden, dan zullen wij met u in overleg treden over de te verwachten kosten daarvan. Wilt u meer informatie of wilt u zich direct door Mr. Incasso laten bijstaan bij de afwikkeling van uw letsel- of overlijdensschade? Geef dan direct uw contactgegevens door aan Mr. Incasso via 070-2132988 of via het contactformulier. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Uw naam *

Uw email *

Uw telefoonnummmer *

Onderwerp *

Voeg een bestand toe

Uw bericht *