Schuldenaren

Ga naar "Aanmaning"
Ga naar "Sommatie"
Ga naar "Dagvaarding"

Herinnering

Als u van Mr. Incasso een herinnering heeft ontvangen wordt u een laatste gelegenheid geboden de vordering van uw schuldeiser zonder bijkomende kosten te voldoen. In de herinnering is gespecificeerd wie de schuldeiser is, het bedrag van de vordering dat thans nog openstaat en op grond waarvan de schuldeiser meent aanspraak te maken op dit bedrag. Daarbij wordt aangezegd dat als betaling binnen de gestelde termijn uitblijft, u vanaf dat moment rente en incassokosten verschuldigd bent.

Als u van Mr. Incasso een herinnering heeft ontvangen zal vanaf dat moment ook de correspondentie en het betalingsverkeer verlopen via Mr. Incasso. Het is op dat moment niet meer mogelijk de vordering bij uw schuldeiser te voldoen. Evenmin kunt u met uw schuldeiser een betalingsregeling overeenkomen of correspondentie voeren betreffende de vordering.

Mocht u de vordering niet ineens kunnen voldoen, neemt u dan contact met ons op zodat wij de mogelijkheden voor een passende betalingsregeling met u kunnen doornemen. Voorkom extra kosten door binnen 14 dagen te betalen of een passende betalingsregeling overeen te komen!

Aanmaning

U ontvangt van Mr. Incasso een aanmaning als u ondanks herinnering(en) de vordering van uw schuldeiser niet of niet volledig heeft voldaan.

Met de aanmaning wordt u nogmaals een termijn gesteld om de vordering te voldoen. Daarbij zijn de eerder aan u aangezegde incassokosten en (wettelijke) rente door u verschuldigd. Door direct te betalen voorkomt u extra kosten bovenop de vordering! Kunt u het openstaande bedrag niet in één keer voldoen? In dat geval kunt u contact met ons opnemen, zodat wij met u de mogelijkheden voor een passende betalingsregeling kunnen doorlopen.

Sommatie

Als u een sommatie heeft ontvangen reageer direct door te betalen. Zorg dat u de vordering binnen de gestelde termijn voldoet. Wacht niet rustig af!

De sommatie biedt u een allerlaatste mogelijkheid de vordering zonder gerechtelijke- en executiekosten te voldoen. Als betaling wederom uitblijft kan Mr. Incasso het bedrag in rechte op u verhalen. Als u bij vonnis wordt veroordeeld tot betaling van de vordering bent u daarbovenop de proceskosten verschuldigd.

Dagvaarding

U wordt gedagvaard als u geen gehoor geeft aan bovengenoemde correspondentie. Als aan u een dagvaarding wordt betekend wordt u opgeroepen om in rechte te verschijnen. In de dagvaarding kunt u lezen welke vorderingen het betreft. Indien u de vordering geheel of gedeeltelijk betwist, heeft u de mogelijkheid uw verweer mondeling of schriftelijk aan de rechtbank kenbaar te maken. Uiterlijk één dag voor de zitting kunt u uw verweer schriftelijk (in tweevoud) indienen bij de rechtbank.

Indien u niet mondeling of schriftelijk antwoordt op de hierboven beschreven wijze of om uitstel voor antwoorden verzoekt, wordt u bij verstek veroordeeld en wordt de vordering toegewezen zoals gevorderd in de dagvaarding. U wordt in dat geval dan tevens veroordeeld in de proceskosten.

Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met de desbetreffende rechtbank waarvoor u gedaagd bent of op www.rechtspraak.nl en www.naardekantonrechter.nl kijken.

Uw naam *

Uw email *

Uw telefoonnummmer *

Onderwerp *

Voeg een bestand toe

Uw bericht *