Welke vorderingen kopen wij?

Mr. Incasso koopt niet alleen oude vorderingen, maar ook vorderingen die net in achterstand zijn geraakt en nog niet zijn overgedragen aan een incassobureau. Ook kunnen wij vorderingen kopen die (gedeeltelijk) in beheer zijn bij derden, zoals gerechtsdeurwaarders. Alle vorderingen zijn geld waard, echter zal het bedrag dat Mr. Incasso betaalt lager zijn dan het factuurbedrag, omdat het risico van incassering en de te maken kosten gecompenseerd moeten worden. De hoogte van het bedrag dat Mr. Incasso voor uw vordering betaalt hangt onder meer af van de navolgende factoren:

  • De aanwezigheid van een bewijs van levering van de dienst of het goed
  • Is er een gevoerde incassoprocedure gevoerd met of zonder resultaat
  • Het bestaan van een schriftelijke overeenkomst
  • Een eventueel faillissement van uw debiteur
  • De fase en het resultaat van executie
  • Het bestaan van een vonnis
  • Erkenning of betwisting

Uw naam *

Uw email *

Uw telefoonnummmer *

Onderwerp *

Voeg een bestand toe

Uw bericht *